Logotype för Storfors kommun

Översvämning i centrala Storfors och Kyrksten

Väg 607 mellan Kyrksten och Tåbäcken är underminerad och avstängd.

Nattens och förmiddagens häftiga regnoväder har skapat stora problem med översvämningar i Storfors och Kyrksten.

2017-08-06 kl 15.00

2017-08-06 kl 15.00 Översvämmat på grusvägen längs Mögsjön nära Badsta Camping. Just nu går det inte att passera.

2017-08-06 kl 11.00: Just nu jobbar räddningstjänsten med två styrkor i Kyrksten där flera källare översvämmats och där även en vägtrumma skadats. Inne i Storfors jobbar tekniska enheten för fullt så att pumpstationer och dagvattenledningar ska kunna ta maximala flöden. Man hjälper också privatpersoner som fått sina källare översvämmade.

- I första hand ska man vända sig direkt till sitt försäkringsbolag och se vilken hjälp bolaget kan ge i den akuta situationen. Från kommunen hjälper vi också till i mån av tid och resurser, men just nu är våra resurser hårt ansträngda, säger driftchef Tommy Svärd.

Informationen kommer att uppdateras.

Information: Tommy Svärd 0550-651 61

På trafikverkets hemsida kan man också följa hur vädret påverkar framkomligheten på vägarna. Trafikverket meddelade på söndagsmorgonen att väg 607 från Alkvettern till Tåbäcken är avstängd på grund av flera översvämningar. På väg 604 söder om Storfors samt 237 mellan Alkvettern och Dalbäcken är det mycket vatten på vägbanan och begränsad framkomlighet.

Länk till trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Översvämning på grusvägen längs Mögsjön, nära Badsta camping.

Översvämning på grusvägen längs Mögsjön, nära Badsta camping.

Senast publicerad av Eva Wiklund