Logotype för Storfors kommun

Ny gång- och cykelväg längs Djupadalsgatan

Under 2019 ska Djupadalsgatan byggas om med en bred gång och cykelväg från riksväg 26 till resecentrum. Nu pågår en utställning i Kommunhuset.

- Vi gör detta för att smalna av gatan och göra den mer trafiksäker. Dessutom höjer vi säkerheten för gång- och cykeltrafikanter, säger enhetschef Tommy Svärd.

Efter samrådsförfarande med boende längs Djupadalsgatan finns nu en ritning över den nya gång- och cykelvägen som är utställd i Kommunhuset.

Upphandling av arbetet ska ske i närtid och hela ombyggnationen ska genomföras under 2019.

Trottoaren på södra sidan tas bort för att istället möjliggöra en cirka tre meter bred gång- och cykelväg på norra sidan. Gatan, som varit bred och lockat till för höga hastigheter, blir smalare. Nära anslutningen till riksväg 26 blir det bussangörningsplatser och en cykelparkering. Vid butikerna i centrum byggs två övergångsställen och några parkeringsplatser längs gatan.

Frågor besvaras av enhetschef Tommy Svärd 0550-651 61.

Utställningen pågår från 23 april till 10 maj.

Senast publicerad av Kristina Elmström