Logotype för Storfors kommun

Normala järnhalter i vattnet i Storfors - förhöjt i Lundsberg / Lungsund

Douglas Stjernberg från VA-verket tar vattenprover på flera ställen i ledningssystemet under fredagen.

Under morgonen har ett antal vattenprover tagits i Storfors kommun och man konstaterar att det vatten som nu går ut från vattenverket ligger långt under gränsvärdet för järn.

Ytterligare ett par prover har tagits i ledningsnätet och dessa visar att vattnet är tjänligt. Ytterligare prover kommer att tas under dagen i hela ledningssystemet.

För att snabba på processen med att byta ut vattnet släpps också vatten ut via olika brandposter.

UPPDATERING 2020-08-14 kl 14.00
Prover är nu tagna i hela ledningssystemet och i de centrala delarna av Storfros har vattnet nu järnhalter under gränsvärdet. Rekommendationen att inte använda vattnet till spädbarn i dessa delar upphör därmed.

I Lungsund ligger järnhalterna strax över gränsvärdet och i Lundsberg är värdet något högre. Vattentankar ställs under eftermiddagen ut vid campingen i Lungsund och vid busshållplatsen i Furuvik (Lundsberg). Under lördagen tas nya prover i Lungsund respektive Lundsberg.

Senast publicerad av Eva Wiklund