Logotype för Storfors kommun

Intrång i mindre vattenreservoar i Lundsberg

SENASTE NYTT! 2019-06-15 17.00

Vattenproverna visar att vattnet är helt tjänligt utan anmärkning. Vattnet i Lundsberg kan alltså åter användas som vanligt.

 

2019-06-14 kl 15.30

Storfors kommun avråder just nu boende i Lundsberg från att dricka det kommunala vattnet.

Avrådan gäller boende väster om Hållsjön.

Vattentankar är på plats.

Storfors kommun har upptäckt ett intrång i en mindre vattenreservoar i Lundsberg. Det finns inga synliga tecken på föroreningar, men vattenprover är tagna för säkerhets skull. De första provsvaren väntas inom 24 timmar.

Kommunen rekommenderar de boende väster om Hållsjön att inte dricka vattnet i avvaktan på provsvaren.

Vattentankar är på plats i Lundsberg på vägen upp mot skolområdet och vid skolans kök.

Intrånget upptäcktes vid 14-tiden och en polisanmälan har gjorts. Polisen har också varit på plats.

Vattenreservoaren är för närvarande bortkopplad och det vatten som kommer i kranarna i Lundsberg går inte längre via reservoaren. För säkerhets skull rekommenderas de boende ändå att inte dricka vattnet innan svar på vattenproverna har kommit.

Innan vattenreservoaren tas i bruk igen ska vattenkvaliteten säkerställas.

Uppdateringar om läget kommer att göras här på kommunens hemsida samt på kommunens facebooksida.

Senast publicerad av Eva Wiklund