Logotype för Storfors kommun

Gatorna sopas i Storfors

Just nu pågår sopning av gatorna i Storfors kommun. Arbetet slutförs under nästa vecka.

Normalt sett brukar sopningen av gator starta under vecka 14, men i år kunde tekniska enheten komma igång först under vecka 16 på grund av den kylslagna våren där is och snö låg kvar längre än normalt och på grund av utbildning av personalen.

Sopning görs först på gator i centrum och på skolgårdar, sedan sopas alla gator och parkeringar, trottoarer, fastighetsytor i de centrala delarna.

Därefter flyttas maskinerna till ytterområdena Lungsund, Furuvik, och Alkvettern / Bjurtjärns skola.

Sopningen är nu till stora delar genomförd och beräknas avslutas under nästa vecka (vecka 19) i Lungsund/Furuvik på måndag och i Alkvettern/ Bjurtjärn på tisdag.

Sopningen brukar normalt pågå under cirka tre veckors tid.

Senast publicerad av Eva Wiklund