Logotype för Storfors kommun

Fiberföreningar på gång i Storfors

Björn Kjerrulf bjuder in till möte om framtidens fibernät - för alla som funderar och har frågor att ställa.

Björn Kjerrulf bjuder in till möte om framtidens fibernät - för alla som funderar och har frågor att ställa.

Just nu byggs fibernätet ut över hela Sverige, och även i Storfors är flera fiberföreningar på gång.
- I framtiden kommer det att vara lika självklart att ha fiber som det har varit att ha kopparnät för telefoni, säger bredbandssamordnare Björn Kjerrulf.

  INFORMATIONSMÖTE I STORFORS torsdag 5/3 kl 18.00 i Valsaren, Kulturhuset. Ingen föramälan.

  INFORMATION: Björn Kjerrulf tel 0550-880 36.

Björn jobbar med samordning i Storfors, Filipstad och Kristinehamn. I Storfors är just nu tre fiberföreningar på landsbygden i gång. En i Bjurtjärn, där både södra och norra Bjurtjärn ingår, en i Lungsund och en kring Stockviken och Nässundet.

- Det finns en stor vilja och ett engagemang på landsbygden. Där det har varit mest ljumt intresse är faktiskt i tätorten, säger han.

I Storfors tätort ville bara 17 procent av hushållen ha fiber, vilket egentligen var för lite för att Telia, som är leverantören där, skulle gräva.

- De brukar vilja ha en täckning på 30 procent för att sätta igång, men nu är bygget i full gång. Min utmaning är att få Telia att vilja satsa ytterligare, men då behövs ett större intresse, säger Björn.

Men varför ska man då satsa på fiber om man är nöjd med sin ADSL-anslutning?

- Med fiber lägger vi grunden för många olika tjänster i framtiden. Det kommer att bli lika självklart som el eller vatten, säger Björn och berättar att framtidens vård i hemmet redan fungerar via fibernätet i exempelvis Västerås.

Där har man ett projekt som kallas Nattfrid och som innebär att varje brukare ute på landet får en kamera installerad hemma. Sedan tar hemtjänsten kontinuerligt bilder under natten.

- Det är ju inte istället för hemtjänsten, men ett komplement så att brukaren kan känna sig trygg även mellan besöken samtidigt som man behöver störa mer sällan. Det har blivit väldigt uppskattat, säger Björn, som också påpekar att de nya digitala larmen är smarta.

- Ett digitalt larm är ständigt uppkopplat. Om det blir något fel på det så skickas en larmsignal, säger han.

Björn är övertygad om att vi kommer att använda framtidens fibernät allt mer för arbete, sjukvård, utbildning och samhällstjänster.

- Det går från lek till nytta, säger han och tar som exempel hjärtläkaren som kan finnas på andra sidan landet för att granska värden från en patient som exempelvis en undersköterska kopplar till en maskin.

- Sådant fungerar redan idag, och i takt med att vi blir fler äldre och det finns färre som kan ta hand om oss kommer tekniken att bli allt viktigare. Vi har också högre krav än gårdagens brukare, säger han.

Frågor & svar om fiber

När det gäller kopparnätet, har inte Telia ansvar för att alla kan ha en telefon?

- Många förväntar sig att staten eller kommunen ska se till att man har fast telefon, fiber eller bredband, men så fungerar det inte. PTS, Post- och Telestyrelsen, är den myndighet som ansvarar för telekommunikation, it och radio. PTS arbetar för att fasta bostäder och företag ska ha tillgång till en telefonitjänst och det ska vara möjligt att ringa larmnumret 112. Lagen kräver inte att detta ska vara en fast uppkoppling, utan det kan även vara även vara mobilt nät. Kravet på tillgång till bredband kan vara fast eller mobilt med hastigheten 1 Mbit/sekund.

Vad gör kommunen?

- Kommunen har samverkansavtal med Telia för att genomföra fiberutbyggnad i kommunen. I tätorten bygger Telia villafiber och håller på med första etappen. Kommunen har diskussioner med Telia för att påverka utbyggnaden till dem som inte kom med i första etappen. Målsättningen är att så många som möjligt i hela kommunen ska få tillgång till fiber.

Vad gör kommunen på landsbygden?

- I de fall ingen anslutnings-punkt för byanät till stamfiber ("motorvägen") finns på rimligt avstånd, kan kommunen finansiera byggnation av stamfiber. Men på de allra flesta ställen finns redan en fibersatt telestation som kan användas som anslutning. Kommunen har också kontakter med mobiloperatörerna för att påverka utbyggnaden av mobilnäten så att alla får mobiltäckning.

Hur får jag en anslutning till fiber och vad kostar det?

- I tätorten kan man ansluta sig till fiber när Telia har villafiberkampanjer - i nuläget är priset 19.900 kr. Man kan även själv beställa fiber av Telia, men det kan bli dubbelt så dyrt.

- På landsbygden bygger fiberföreningar byanät. På landet är det dyrare att bygga, men fiberföreningar kan söka statsbidrag och få ungefär halva kostnaden i bidrag. Målsättningen är en kostnad per hushåll på ca 20 000 kr, i vissa fall lägre. Ju fler som går med, desto billigare per hushåll.

Ungefärlig utbredning av områden för fiberföreningar som är på gång.

Ungefärlig utbredning av områden för fiberföreningar som är på gång.

Senast publicerad av Eva Wiklund