Logotype för Storfors kommun

Dags att se över träd, buskar och häckar

Sommaren nalkas och det växer så att det nästan knakar. Det blir vackert och frodigt, men också trafikfarligt när häckar, buskar och träd väller ut över trottoarer och vägar.

- Vi har många boende som sköter detta jättefint, men så finns det några ställen där växtligheten har fått ta över, säger Jukka Mäenpää, chef för tekniska enheten.

Han får samtal flera gånger i veckan om buskar och häckar som fått växa för långt ut på trottoarer eller för högt i vägkorsningar.

- Nu senast har det varit några olyckstillbud där barn varit inblandade, där det kanske bara var tur att det gick bra, säger Jukka, som nu uppmanar alla fastighetsägare att ta en extra titt på den del av tomten som gränsar till allmän väg.

I korsningar ska häckar klippas lägre så att en bilist har chans att se barn som exempelvis kommer på cykel. Häckar ska heller aldrig få växa ut över asfalten.

När det gäller träd finns också regler för hur långt ner de får hänga. Dels kan de skymma sikt, men framför allt hindrar lågt hängande träd kommunens fordon när det blir dags för snöröjning. Även om vintern kan kännas avlägsen kan det ju vara enklare att ansa trädet denna årstid.

På vissa ställen har grönskan helt kapslat in gatulyktor och gatuskyltar, vilket kan försvåra för besökande och för ambulans och räddningstjänst när man inte kan se gatunamnet.

- Det är säkert många som bara inte har tänkt på att växtligheten brett ut sig. Därför vill vi nu påminna om vad som gäller, säger Jukka Mäenpää.

I Plan och bygglagen regleras det hur häckar och träd ska klippas för att säkerställa god sikt vid korsningar och utfarter. Där står bland annat att träd och grenar inte får hänga ut på vägområdet så att de påverkar trafiken.

Det är fastighetsägarens eller markägarens ansvar att sköta klippa träd och buskar enligt reglerna. I plan och bygglagen finns också sanktionsregler som miljö-, bygg- och myndighetsnämnden kan ta beslut om.

Detta innebär att Byggnadsnämnden har rätt att uppmana och förelägga fastighetsägare att inom viss tid ta bort växtlighet som skymmer sikten.

Läs mer om de regler som gäller och hur du ska klippa dina buskar, häckar och träd

Senast publicerad av Eva Wiklund