Logotype för Storfors kommun

Brunfärgat dricksvatten åtgärdas

Just nu är dricksvattnet i hela Storfors tätort påverkat av höga järnhalter.

Problemet har nu åtgärdats, men det kommer att dröja några dagar innan vattnet är helt återställt.

I normala fall brukar järnhalten i Storfors dricksvatten ligga långt under gränsvärdet på 0,1 mg/liter vatten, men just nu ligger det strax över gränsvärdet (dagens värde är 0,122 mg/liter). Därför är vattnet också svagt brunfärgat i vissa områden.

Även om järnfiltren i vattenverket nu är rengjorda och genomspolade så finns det runt 3000 kubikmeter vatten i reservoarer och i det sex mil långa ledningsnätet, varför det tar tid innan allt vatten är utbytt.

Varför järnhalterna just nu blivit så höga finns det i dagsläget inget svar på, men detta undersöks. Nya prover kommer att tas på torsdag morgon för att se så att järnhalten normaliserats.

Enligt Livsmedelsverket är gränsvärdet för utgående dricksvatten (det vatten som går ut från vattenverket) 0,1 mg/liter vatten medan gränsvärdet för det vatten som når hushållen är 0,2 mg/liter vatten.

Senast publicerad av Eva Wiklund