Logotype för Storfors kommun

Vattenleden - med aktiviteter Bergslagskanalen

65 kilometer sammanhängande vattenled som gynnar friluftslivet kan storforsbor och besökare tacka järnindustrin i området för. I mitten av 1800-talet stod transportleden för järnmalm klar. De många sjöarna hade då bundits samman via kanaler och slussar till en vattenväg som idag kallas Bergslagskanalen. Där kunde man årligen se 500 ångbåtar och 1000 lastpråmar passera.​

Numera gymmar den sammanhängande vattenleden friluftslivet. På de här sidorna kan du läsa mer om de olika aktiviteterna längs vattenleden.

Här finns kartor och tips om:

Badplatser

Båtliv

Paddling

Fiske

Kontakt

Text

Senast publicerad av Eva Wiklund