Logotype för Storfors kommun

Stort steg uppåt för företagsklimatet i Storfors

Kvinna och man vid traktor

Näringslivsutvecklare Kicki Karlsson förmedlade den goda nyheten mitt i vårbruket till oppositionsrådet och lantbrukaren Ingemar Olsson, tillika ordförande i kommunens näringslivråd.

När Storfors företagare tycker till om företagsklimatet i Svenskt Näringslivs enkät får kommunen bättre betyg än förra året på alla punkter.

Det sammanfattade omdömet är det högsta som kommunen någonsin fått och det ligger dessutom en bra bit över medel både för länet och Sverige.

- Det här är ju oerhört glädjande. Att företagen mår bra och får den hjälp de behöver för att utvecklas är en prioriterad fråga för oss, säger näringslivsutvecklare Kicki Karlsson.

Svenskt näringsliv ställer varje år ett antal olika frågor till Sveriges företagare och ber dessutom om ett sammanfattande omdöme gällande företagsklimatet i den aktuella kommunen. Storfors ökar i år från 3,7 till 3,9 i det sammanfattande omdömet där medelvärdet för länet är 3,7 och för Sverige som helhet 3,5.

- Det är helt klart en attitydförändring och det är oerhört glädjande att det arbete som vi lagt ner de två sista åren har burit frukt. Vi har fokuserat på lyssna in och jobba för företagen, och detta är en bra början även om vi är långt ifrån klara, säger Ingemar Olsson, ordförande i näringslivsrådet och oppositionsråd i Storfors kommun.

På fem punkter i det övriga frågebatteriet ligger storforsföretagarnas betyg högt över medelvärdet i Sverige; påverkan av brottslighet och otrygghet, kommunens service och bemötande, konkurrens från kommunens verksamheter, dialog med kommunens beslutsfattare samt tjänstemännens attityder.

- Det känns väldigt roligt att vi får så pass höga betyg inom flera av de områden där vi själva kan påverka resultatet, säger kommunchef Johan Rosqvist.

Även för övriga frågor har företagarna höjt betyget jämfört med förra året. Det gäller kommunpolitikers attityder, företagens engagemang för företagsklimatet, dialog med kommunens beslutsfattare, allmänhetens attityder, information till företagen, tillgång till mobilnät och bredband, vägnät, tåg- och flygförbindelser, skolans kontakter med lokala näringslivet, upphandling samt tillgång till relevant kompetens.

Sammanlagt har 32 124 svenska företagare har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun i 2024 års enkät.

Tabell
Diagram

Senast publicerad av Eva Wiklund