Logotype för Storfors kommun

Storfors kommun ska satsa på fler företagsbesök

- Vi behöver träffa och samtala med Storfors företagare i ännu högre grad.
Det säger kommunchef Johan Rosqvist utifrån resultatet av årets näringslivsranking där Storfors tappat ett antal placeringar.

Svenskt Näringsliv genomför varje år en näringslivsranking där lokala företagare får svara på frågor om näringslivsklimat och förutsättningar för företagande i den egna kommunen. I rankingen ingår också ett antal andra faktorer som bredband, vägnät, kommunalskatt och entreprenader.

I Storfors har 200 företagare fått enkäten och av dessa har 50 valt att svara. I svaren kan man se att företagarna detta år är mindre nöjda med flera olika faktorer, jämfört med förra året. Det handlar bland annat om politikers och tjänstemäns attityder till företagande, upphandling, dialog med kommunens beslutsfattare. Mer nöjda än förra året är företagarna med tillgången på kompetens och tillgången till mobilnät och bredband.

- Vi tar de här signalerna på stort allvar och vill gärna förstå vad som ligger bakom, säger Johan Rosqvist.

Tillsammans med näringslivsutvecklare Kicki Karlsson kommer han nu att intensifiera kontakter med företagarna.

- Vi har olika träffpunkter med företagarna idag, men nu kommer vi att satsa på att besöka företagen vart och ett i ännu högre grad för att fånga upp deras synpunkter, säger Kicki Karlsson, som vill ta reda på vad som ligger bakom siffrorna.

Anna Hedberg, regionchef för Svenskt Näringsliv i Värmland, ser att Storfors kommun har fått högt betyg av företagarna för trygghet och påverkan av brottslighet.
- Det är ju en riktigt bra faktor att det känns tryggt och säkert att driva företag i kommunen, säger hon och menar att kommunikation och förståelse är viktiga bitar när det gäller de delar där Storfors fått sämre betyg.

- Kommunen och företagen behöver ha en konstinuerlig dialog för att man ska kunna fånga upp åsikter och för att man ska kunna förstå varandra olika förutsättningar, säger hon.

Storfors kommun ligger på plats 192 av Sverige 290 kommuner i rankingen.

Länk till ranking 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad av Eva Wiklund