Logotype för Storfors kommun

Storforsföretag byggde mobil asbeststation för trygga jobb

I fönsterkitt från 50-, 60- och 70-talen kan det ibland finnas asbest.

Nu har Fönsterrenoveringar AB byggt en mobil station för asbestsanering.

- Vi ökar effektiviteten och säkerheten för våra anställda, säger vd Johan Nilsson, som gärna hyr ut enheten till andra företag.

Storforsföretaget Fönsterrenoveringar AB har anor från början av 1900-talet då Johans farfar Arvid Nilsson var målarmästare i trakten av Sunne. På 1940-talet startade sonen Arne Nilsson företaget i Storfors och idag drivs det av Johan Nilsson, som också ändrat inriktningen en del.

- Från 2013 jobbar vi inte med traditionellt måleri utan har fokuserat helt på fönster som vi renoverar, säger han.

Företaget jobbar med alla sorters träfönster där man lagar fönsterbågar, kittar, sätter in energiglas och målar.

Till ungefär samma pris som att köpa ett nytt fönster kan ett äldre kvalitetfönster få nytt liv och bli både ljudisolerat och energioptimerat.

Under de senaste åren har företaget expanderat i Göteborgstrakten genom en rad stora uppdrag. Det senaste i raden är Hagabadet och Wänerska villan. I Kristinehamn pågår fortfarande renoveringen av de 300 blyinfattade glaspanalerna på kyrkan, och där kom den nya asbeststationen till god användning.

Stationen är byggd i en vanlig byggbarack som har fästöglor för smidig förflyttning. Inne i boden finns flera slussar och den avdelning där fönstren slutbehandlas går inte att nå utifrån.

Den som jobbar med saneringen är klädd i heltäckande dress och andas luft via en sluten ansiktsmask.

- Man kan naturligtvis bygga upp en avdelning för sanering på varje jobb, men genom att vi har en mobil station blir detta mycket enklare, säger Johan.

Hittills har man använt den vid ett par tillfällen, men eftersom boden står oanvänd en stor del av tiden är han öppen för att också hyra ut den till byggföretag eller andra näringsidkare som jobbar med sanering.

- Det är ju bara bra om den blir mer använd, och vi tycker själva att den är mycket funktionell och smidig, säger han.

Hur vet man då om fönsterkittet innehåller asbest?

Svaret är att det vet man sällan. Ibland kan kittet vara gulaktigt innanför den grå ytan vilket kan tyda på att det finns asbest, men det är inte säkert. Om det finns asbest så gäller detta oftast fönster som är tillverkade mellan 1950 och 1970.

För att vara helt säker får man skicka in ett prov till ett analysföretag. Det finns många som sysslar med detta.

På grund av hälsoriskerna får inte vem som helst arbeta med asbest. Enligt arbetsmiljölagen krävs speciell utbildning vilket Johans anställda har. Dessutom genomgår alla anställda hälsoundersökning regelbundet.

- Vi är godkända av Arbetsmiljöverket och för oss är alltid säkerheten i främsta rummet, säger han.

FAKTA

Asbest är mineralfibrer som är så små och tunna att de tränger in i kroppen. Damm med asbestfibrer kommer in i lungorna och kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar. Asbest är förbjudet sedan länge, men kan finnas kvar i äldre byggnader. Så länge asbest är inkapslat utgör det ingen fara, men när det bearbetas kan fibrer kan frigöras i form av ett damm.

För att hantera asbest krävs ett tillstånd från Arbetsmiljöverket och att bryta mot reglerna är straffbart.

Information om asbestsanering i mobil bod: Johan Nilsson tel 070-516 10 41.

Senast publicerad av Eva Wiklund