Logotype för Storfors kommun

Storfors får 538 000 kronor för att matcha nyanlända

Arbetsmarknadssamordnare Åsa Askerskär (tv) och projektledare Karin Andersson ser fram emot att projeketet ska få göra stor skillnad i Storfors.

Med 538 000 kronor i bidrag från Tillväxtverket ska Storfors kommun och arbetsförmedlingen tillsammans matcha nyanlända mot arbetsgivare på orten i projektet ”Jobb helt enkelt!”

- Det ska bli jättespännande att se vilken skillnad detta kan göra, säger arbetsmarknadssamordnare Åsa Askerskär.

 

Med det ökade antalet nyanlända som fått uppehållstillstånd i Sverige ökar trycket på kommunerna. Den som inte kommer ut i jobb när den tvååriga etableringstiden med statliga bidrag löper ut, riskerar att öka kostnaderna för kommunen. Över hela landet görs nu krafttag för att matcha den kompetens som kommer med de nyanlända mot det behov som finns på arbetsmarknaden.

- Samtidigt som företag inte hittar den kompetens de behöver finns det människor som lever på försörjningsstöd och inget hellre vill än att hitta ett jobb. I det här projektet ska vi jobba från båda håll, säger Åsa Askerskär.

Karin Andersson, med bred erfarenhet som konsult inom området, är nu anställd som projektledare. Första uppdraget blir att kartlägga vilka nyanlända som finns i Storfors och vilka kompetenser de har. Nästa steg är att inventera vilka företag på orten och i närområdet som behöver anställa.

- Det som blir speciellt i det här projektet är att vi fokuserar på att marknadsföra kompetens och inte i första hand person mot företagen, säger Karin Andersson.

Den grupp som kan komma ifråga för insatserna är nyanlända som har utbildning och dessutom vissa kunskaper i svenska och man räknar med att det finns 30-40 aktuella personer i Storfors. I projektet ska deltagarna få personlig stöttning och hjälp, utbildning och praktik. Man kommer även att arrangera en kompetensmässa och göra en företagsturné för att kartlägga intresset hos företagen.

- Målsättningen är naturligtvis att alla eller de flesta ska komma ut i jobb, men också att vi får utveckla bra arbetsmetoder för att koppla ihop kompetens med företagens behov, säger Karin Andersson, som jobbat i en rad olika projekt med att hjälpa arbetslösa ut i jobb, exempelvis via Trygghetsfonden och i arbetsmarknadsprojekt som Värmlandslärling.

- Det allra viktigaste för att kunna få ett jobb är att man har social kompetens, att man är lyhörd och kan anpassa sig efter arbetsplatsens krav och behov. Hårda fakta kan man lära in, men den sociala kompetensen måste finnas eller utvecklas, säger Karin, som drivs av möjligheten att få se människor växa och utvecklas.
- Ofta kan man så mycket mer än man tror. Det är väldigt vanligt att självförtroendet är i botten om man gått arbetslös en tid. Då är en del av min roll att hjälpa den enskilde att hitta sin egen kraft, säger hon.

Projektet kommer att pågå till den 15:e december med möjlighet att blir en permanent verksamhet om utfallet blir bra.

I Tillväxtverket beslut poängteras att det är samverkan mellan olika enheter som är det intressanta i Storfors ansökan. Arbetet kommer att utföras i samarbete mellan arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsavdelningen, integrationsenheten och näringslivsutvecklaren.

Senast publicerad av Eva Wiklund