Logotype för Storfors kommun

Riskkapitalbolag ska gynna Storforsföretag

Bengt Svensson och Oa Holfve från Sparbanksstiftelsen Bergslagen, flankerar nöjda kommunalrådet Hans Jildesten.

Bengt Svensson och Oa Holfve från Sparbanksstiftelsen Bergslagen, flankerar nöjda kommunalrådet Hans Jildesten.

Nu finns chans till riskkapital även för små och stora Storforsföretag.

- Bara två procent av det riskkapital som finns i Sverige hamnar utanför storstäderna, och då räknas inte ens Örebro som en storstad, säger Bengt Svensson, vd för Tillväxt i Bergslagen.

 

Under flera års tid har Bergslagens Sparbank jobbat för att kunna skapa ett riskkapitalbolag, påhejade av bland andra Storfors kommun. Nu finns Tillväxt i Bergslagen som systerbolag till banken.

Både banken och riskkapitalbolaget ägs av Sparbanksstiftelsen Bergslagen och på orterna Nora, Lindesberg, Ljusnarsberg och Storfors finns nu möjlighet för företagen att söka riskkapital.

- Vi är ett komplement till banken som enligt banklagen inte får ta några risker. Det får däremot vi göra - och det gör vi när vi tror på ett projekt, säger Bengt Svensson.

Han menar att riskkapital kan behövas för att låta sitt företag växa, utveckla nya produkter eller vid generationsskiften.

- Många små företag kommer till en gräns när de behöver investera för att ta ytterligare ett kliv och växa, då finns vi som ett alternativ, säger han.

Men hur stora summor kan det handla om? Och hur ser villkoren ut?

- Vi kräver ingen säkerhet för att gå in med pengar, men det krävs i regel att företagen också har egna medel att skjuta till. Ibland kan pengar från oss möjliggöra även ett lån från banken och kanske hjälp från Almi, säger han.

Grundtanken är att Tillväxt i Bergslagen ska få tillbaka de satsade pengarna med ränta, men man kräver som sagt inga garantier.

- Det är det som är risken. Vi satsar i företag som vi tror på, men det kan ju alltid gå på annat sätt än vi kalkylerat med, säger han.

Ibland går riskkapitalbolaget in som delägare under en period, ibland får man aktier och i andra fall konvertibla skuldebrev.

- Det löser vi från fall till fall, säger han.

Någon övre gräns för hur stor summa stödet kan handla om finns inte heller. Det bedöms från fall till fall.

- Handlar det om riktigt stora projekt så har vi kontakt med en del ”affärsänglar” , privatpersoner som är bredda att investera större summor i projekt de väljer, säger han.

Kommunalråd Hans Jildesten, som varit en av pådrivarna från början, är mycket nöjd med att riskkaptitalbolaget nu är i gång.

- Det här känns som en väldigt spännande möjlighet som kan gynna företagen i Storfors, säger han.

Bolaget har just nu tre olika projekt på gång.

- Vi har fått en fråga från företag utanför vårt område, men då blir ju kravet att de flyttar sin verksamhet till någon av de fyra orterna, annars kan vi inte gå in med kapital, säger Bengt Svensson, och poängterar att bolagets och bankens strävan är att behålla jobben i området - och att utveckla dem.

- Det är inte bara riskkapital vi erbjuder. Via Inkubera i Örebro, som vi samarbetar med, kan man också få hjälp av en senioradvisor. Man kan få rådgivning och hjälp med exempelvis marknadsundersökningar, säger han.

Senast publicerad av Eva Wiklund