Logotype för Storfors kommun

Bättre klimat med nystartat företagsråd

Första mötet för nystartade företagsrådet.

Första mötet för nystartade företagsrådet.

Företagsklimatet i Storfors har varit bättre.
Nu har näringslivsutvecklare Börje Andersson samlat delar av näringslivet för att ta reda på varför.

Ett näringslivsråd som ska sammanträda fyra gånger per år har bildats och man kommer att fokusera på områden som stöd, affärsutveckling, upphandling och information. I rådet ingår Pierre Österberg från Jordkullen, Torbjörn Johansson från Företagarna, Nicklas Engström från BN Engström Bygg, Olle Levein från Team One och Lena Saikoff från Miljöbolaget.

- Målsättning är att få reda på vad dessa och andra företagare tycker att vi kan bli bättre på. Vi ska protokollföra, åtgärda och följa upp det som kommer fram, säger Börje Andersson.

Senast publicerad av Eva Wiklund