Logotype för Storfors kommun

15 Vinnova-miljoner till projekt för landbaserad fiskodling i Storfors

Två män vid grönt landområde

Kommunalråd Hans Jildesten och David Stenman, vd för Arctic Sustainability Group, ASG intill marken vid riksväg 26 där pilotfabriken kommer att ligga.

Under fredagen kom det positiva beslutet att Vinnova beviljar Arctic Sustainability Group, ASG, och partners drygt 15 miljoner kronor för utveckling av ett projekt knutet till den landbaserade fiskodlingen i Storfors. Projektet genomförs tillsammans med KTH, Karlstad Universitet och flera teknikföretag.

- Vi är mycket glada över att staten ser lika positivt på den här satsningen som vi gör, säger vd David Stenman.

Bidraget på 15 209 257 kronor ska användas för forskning och experimentell utveckling av företagets unika system för landbaserad fiskodling och spridning av resultaten. Detta kommer att göras tillsammans med två forskargrupper från Karlstads Universitet och KTH med både biologer och fysiker samt med teknikföretagen Nordic Water Holding AB, Stockholm Water Technology AB och Xylem Water Solutions Sweden AB. Stor del av arbetet i projektet kommer att ske på plats i Storfors.

- Vi bygger ju inte bara en fiskodling. Vi är ett hightechföretag som utvecklar nästa generations produktionssystem för hållbar landbaserad fiskodling. Vår avsikt är att förse världen med mängder av nyckelfärdiga kopior på den pilot- och referensanläggning vi nu ska upprätta i Storfors, säger David Stenman, som i grunden är civilingenjör och teknologie doktor.

Näringslivsutvecklare Kicki Karlsson, som under de senaste åren jobbat för den här etableringen i Storfors, är mycket glad över Vinnovas positiva besked.

- Jag vet hur omfattande och svår den här typen av ansökningar är att få igenom, så det känns fantastiskt att ASG har lyckats med det, säger hon.

Kommunalråd Hans Jildesten vill skicka ett stort grattis till företaget.

- Det här visar ju att staten också tror på den här typen av hållbar och närproducerad matproduktion för framtiden, och det känns naturligtvis roligt att 15 miljoner nu landar i Storfors, säger Hans Jildesten, som ser fram emot att företaget ska bedriva utveckling i Storfors.

Bidraget söktes inom Vinnovas utlysning ”Uppskalning för en hållbar industri 2022” där det fanns 70 miljoner kronor att fördela mellan olika projekt.

Samtidigt som företaget fått Vinnovaansökan beviljad har också företagets miljökonsekvensbeskrivning, MKB, för anläggningen vunnit laga kraft.

Kvinna står i naturen

Näringslivsutvecklare Kicki Karlsson är glad över Vinnovas stöd till projektet i Storfors.

Senast publicerad av Eva Wiklund