Logotype för Storfors kommun

Bjurbäckens slussar

Bjurbäckens slussar byggdes för att underlätta transporterna av järn mellan sjöarna i Filipstads bergslag till utskeppningsorten Kristinehamn vid Vänern.

Idag är området ett nav för båttrafiken längs det 65 kilometer långa sammanhängde sjösystemet. Här trivs också kanotister. Bjurbäckens slussar är också en central punkt för flera vandringsleder som passerar här och det finns både gästhamn och ställplatser för husbilar. Den gamla slussvaktarstugan inrymmer idag ett fint café som också är ett litet museum.

1847 bildades ett kanalaktiebolag under ordförandeskap av bergmästare Franz von Schéele. Kanalprojektet innefattade:

  • Asphytte kanal med en slusskammare. Nivåskillnad 5 m
  • Bjurbäcks kanal med en öppen nivåsluss i Källsfallet och 3 st slusskammare i Bjurbäcken. Nivåskillnad cirka 11 m.

1857 Kunde Bjurbäckens slussar invigas men glandtiden skulle bli relativt kort. Kanalens rekordår blev 1872, då 1 369 ångbåtar och 3 243 pråmar passerade Bjurbäckens slussar. Daglig persontrafik bedrevs. 1875 minskade kanaltrafiken drastiskt. Östra Värmlands Järnväg Länk till annan webbplats. hade öppnats 1874 och det ledde till att järnvägen tog över all frakt och merparten av persontrafiken.

I början av 1940-talet var kanalanläggningarna i bedrövligt skick. Föreningen Filipstads Bergslags Kanal bildades och fick ta över drift och underhåll. Efter omfattande reparationer kunde kanalen återinvigas 1947, 90 år efter tillkomsten och den är idag central för båtlivet i området.

1971 sålde staten anläggningarna vid Asphyttan och Bjurbäcken till Föreningen Filipstads Bergslags Kanal.

Man slussar
Familj på båt

Senast publicerad av Eva Wiklund