Logotype för Storfors kommun

Lotterier

Ideella föreningar kan ansöka hos Storfors kommun om registrering av ett lotteri.

Kommunala lotterier

Ideella föreningar som är öppna för allmänheten får efter registrering anordna lotterier under en femårsperiod. Föreningen utser en lotteriföreståndare som ska godkännas av Storfors kommun. Storfors kommun utser i sin tur en kontrollant. Du ansöker om registrering i e-tjänsten Registreringslotteri enligt spellagen 6 kap 9§.

Registreringslotterier

Föreningar kan ansöka om en femårig registrering hos kommunen, enligt Spellagen 6 kap 9§. Registreringen innebär att föreningen kan anordna lotterier under femårsperioden, så länge den sammanlagda omsättningen inte överstiger 33⅓ prisbasbelopp. Varje lotteri ska föranmälas till kommunen för godkännande av en lotterikontrollant på Storfors kommun, efter genomfört lotteri ska lotteriet redovisas för kommunen.

Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde.

Lotterier som inte behöver registreras

Vissa lotterier kräver varken licens eller registrering. Bland annat krävs ingen licens eller registrering där deltagandet inte kräver betalning av en insats eller om det sker under privata former med låga belopp eller för ett lotteri i en kommun i samband med en offentlig nöjestillställning.

Spellagen

För att läsa mer om lagen se spelinspektionens webbplats

Regler och allmänna råd för kommunala lotterier hittar du på Spelinspektionens webbplats. Länk till annan webbplats.

Lotteriansvarig

Föreningen ska utse en person som är ansvarig för lotteriet som bland annat skickar in lotteriredovisningen till kommunen. När ansökan görs ska mötesprotokoll bifogas där det framgår att lotteriföreståndaren är vald.

Kommunen utser en lotterikontrollant.

Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre