Logotype för Storfors kommun

Att söka föreningsbidrag

Förenings- och verksamhetsbidrag inför nästkommande verksamhetsår

Ansökningarna skall vara kommunen tillhanda senast 30 april året innan bidragsåret och på kommunens egen blankett. Observera sista ansökningsdag! För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag.

Blanketten ska skickas till: Storfors kommun, Kultur och fritid, Box 1001, 688 29 Storfors.
 
Det finns flera olika typer av bidrag som kan sökas. På blanketterna nedan finns information om bidraget och uppgifter om vilka handlingar som skall följa ansökningen.

Verksamhetsbidrag Pdf, 28.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Aktivitetsbidrag Pdf, 29.2 kB, öppnas i nytt fönster.


REKVISITIONER
För lönebidrag, aktivitetsbidrag samt lokalbidrag utbetalas bidraget efter inkommen redovisning på nedanstående rekvisitioner.

Rekvisition för:

Aktivitetsbidrag Pdf, 34.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Närvarokort Pdf, 134 kB, öppnas i nytt fönster.

Det finns en rad regler och riktlinjer för den förening som vill söka stöd, beslutade av kommunstyrelsen. Du hittar reglerna här i högerspalten.

 

Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre