Logotype för Storfors kommun

Utomhusgudstjänst vid Trettondetjärnen som ska bli reservat

Söndag den 16 juni vankas annorlunda utegudstjärnst vid Trettondetjärnen. Då berättar också skogvaktare Benny Olsson om varför Trettondetjärn och närliggande Paddtjärn ska bli kyrkoreservat och vad det innebär.

Gudstjänsten startar kl 11.00 vid stranden av Trettondetjärnen (öster om väg 237, infart ca 1 km norr om korset vid Alkvettern)

På plats finns också församlingens Våga Prova-grupp som medverkar. Eftersom samlingen är utomhus så rekommenderas kläder efter väder, något att sitta på samt egen kaffekorg.

Info: 0550-65858

Senast publicerad av Eva Wiklund