Logotype för Storfors kommun

På söndag invigs Järnsjöledens norra del kl 14-16

Översikt över den del av Järnsjöleden som löper över Lungälvsmossen. FOTO: Michael Johansson

Söndag den 26 augusti kommer Järnsjöledens norra del att ”smyginvigas” under Lokala Naturvårdens dag.

Kommunalråd Hans Jildesten klipper bandet för ledens första 15 kilometer vid Bjurbäckens slussar klockan 14.00.

Gratis förfriskningar blir det på tre ställen längs leden - och guidning över mossen.

Järnsjöleden byggs med hjälp av 435 000 kronor i statliga medel från Naturvårdsverket, så kallade LONA-medel och Storfors kommun satsar lika mycket.

Hela leden kommer att vara cirka 26 kilometer lång och löpa från Bjurbäckens slussar till Hytte i Nässundet – där den ansluter till Järnleden.

Första delen – som nu är klar – löper från Bjurbäcken och ner till Furuvik i Lundsberg och är cirka 15 kilometer lång.

Sträckan bjuder på vandring över unika Lungälvsmossen där ett arbetslag under vårvintern och våren/sommaren byggt två kilometer spång i naturträ över den känsliga marken. Under vintern byggdes även en 17 meter lång bro över Lungälven.

Vandringen går upp mot Gubbkullarna och sedan ner mot sjön Storlungen som man följer fram till Lungsund. Från Lungsund går leden genom varierad terräng med trollskogsnatur på vissa partier och vackra vyer över Hållsjön.

Stora delar av leden kommer att följa vattnet, och tanken är att man ska kunna följa järnets väg på vattnet Bjurbäcken till Hytte. Endera genom att man vandrar strandnära, eller genom att man har utsikt över sjösystemet.
När leden är färdigbyggd ska det finnas ett antal rastplatser med bord och dessutom tio skyltar där man kan läsa om järntransporterna men också om växter och djur längs leden.

 

Invigning:

Hålls vid Bjurbäckens slussar, nedre planen vid gästhamnen.

14.00

- Intervju med arbetsledare Jan Svärd och personal ur det arbetslag som byggt leden

- Hans Lindqvist, Värmlandsleder, om Järnsjöledens potential som certifierad Värmlandsled

- Kommunalråd Hans Jildesten klipper bandet

14.30

Arbetslaget som byggt leden guidar över mossen och berättar om arbetet.

Under invigningsdagen erbjuds gratis förfriskningar
för allmänheten på följande platser kl 14-16 med stöd av LONA:

BJURBÄCKEN SLUSSAR: Besökarna bjuds på dryck och grillad korv med bröd

LUNGSUNDS HOTELL: (300 meter från leden) besökarna bjuds på dryck & varm korv med bröd

VILLA FURUVIK I LUNDSBERG: Besökarna bjuds på kaffe/the/saft & hembakade bullar

Norra delen av Järnsjöleden finns i det inringade området.

Senast publicerad av Kristina Elmström