Logotype för Storfors kommun

Lårhöjdsleden har fått delvis ny sträckning

Nu har Lårhöjdsleden fått en lite annorlunda sträckning vid start och avslutning.

Den nya sträckningen beror på att det numera inte är tillåtet att ta genvägen över järnvägen eftersom trafiken och hastigheterna ökat.

Trafikverket och Storfors kommun har tillsammans byggt en gångfälla vid Brobyövergången för en säkrare passage.

Detta innebär att den som vill gå Lårhöjdsleden följer grusvägen norrut en liten bit från Badsta Camping – längs samma sträckning som Rövarleden. Efter några hundra meter kan man välja att gå direkt upp till Lårhöjdsstugan och gå leden motsols genom att svänga höger och passera järnvägen. Det blir då cirka fyra kilometer upp till stugan.

Man kan också fortsätta rakt fram på Rövarleden/Lårhöjdsleden och gå Lårhöjdsleden medsols. Det blir då cirka nio kilometer upp till stugan. Leden är även omdragen på ytterligare ett ställe vilket betyder att den följer Rövarleden en längre bit än tidigare. Också denna omdragning är gjord för att ge en säker passage över järnvägen.

Den som går Lårhöjdsleden upp till Lårhöjdsstugan kan med fördel fortsätta några hundra meter på Åsjöleden ner till Stora Hättsjön där det finns en fin rastplats vid vattnet. Därifrån kan man endera gå stigen tillbaka till stugan, eller gå via grusvägarna och ansluta till Lårhöjdsleden längre ner.

Senast publicerad av Eva Wiklund