Logotype för Storfors kommun

Föreningar kan söka bidrag från butiksöverskott

Förlängd ansökningstid t.o.m. 1/9

I samverkan med Kultur- och fritidsenheten kommer Second-hand-butiken i Storfors att dela ut 29 337 kronor till föreningar som arrangerar aktiviteter för barn och unga upp till 25 år.


Från det överskott som Second Hand butiken gett 2016, går hälften till Världens barn och den andra hälften till föreningar som har barnverksamhet i Storfors kommun.

Pengarna kan sökas av de föreningar som uppfyller de krav som kommunen ställer för att vara bidragsberättigade. Efter avslutad aktivitet skall en enkel skriftlig redogörelse för aktiviteten göras, detta för att återkoppla att man genomfört aktiviteten. Denna skickas via mail eller post.

Verksamhet som har barn/ungdomsverksamhet i åldern 0-25 år, kan söka medel för att kunna genomföra extra aktiviteter.

Exempel på vad medlen kan användas till är:

* Prova-på-dagar.

* Lägerverksamhet.

* Kringarrangemang.

* Prova nya metoder inom befintlig verksamhet.

* Aktiviteter som lockar ej tidigare aktiva inom någon verksamhet.

Vi ser gärna att föreningar samverkar och går samman för att erbjuda aktiviteter.

Ansökan skall innehålla

  • Vad vill föreningen vill göra
  • Uppgifte om vilken åldersgrupp aktiviteten gäller
  • Syfte och mål

Ansökan skickas via mail till olof.rodehn@storfors.se senast 1/9-2017

Senast publicerad av Kristina Elmström