Vision 2030 - arbete pågår

Nu finns ett utkast till Vision 2030 - tillsammans skapar vi Storfors framtid. Visionen finns också utställd i kommunhuset.

Länk till visionenPDF

Framtaget material skall sedan tas upp i följande politiska forum:

Komunstyrelsens ledningsutskott, KSLU, 30 oktober
Kommunstyrelsen, KS, 20 november
Kommunfullmäktige, KF, 14 december

Så har visionen tagits fram

Alla kommuninvånare som vill bidra till Storfors kommuns utveckling har bjudits in att delta i processen och har haft möjlighet att påverka resultatet och framtagandet av Storfors nya vision, varumärke och värdegrundsarbete. Det inkluderar näringslivet, representanter för föreningslivet – idrott och kultur, Stiftelsen Björkåsen, regionala aktörer där Storfors är medlem/delägare samt politiker och tjänstemän i kommunen.
Processen kan beskriva som en transparent process med brett deltagande där olika samhälls- och intressegrupper involveras.
Processen startade i maj 2017 med offentliga dialogseminarier I Storfors, Lungsund och Bjurtjärn samt ett specifikt möte med skolelever på högstadiet Vargbroskolan. Dessutom hölls dialog i samband med kommunfullmäktige i juni.
Totalt har drygt hundra personer, i olika åldrar, deltagit i processen.
Varje träff har genomförts i tre delar där vision, värdegrund och värdskap stått i centrum.
Varje enskild träff har inkluderat en titt på omvärlden i form av en föreläsning om trender som påverkar oss. Deltagarna har satts i grupper om 5-7 personer och tillsammans har de fått i uppgift att svara på frågor om framtiden, om vad som är viktigt och hur de önskar att Storfors ska utvecklas.

Här nedan kan du lämna din åsikt om det framtagna förslaget till vision, fram till den 23 oktober.


Kontakt

Kommunchef Mats Öhman
0550-651 55

Senast publicerad av Eva Wiklund 2017-09-11