Allmänna val

I Sverige hålls det allmänna val vart fjärde år och är det yttersta uttrycket för att vi lever i en demokrati. De allmänna valen hålls på nationell, regional och lokal nivå till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Vart femte år hålls val till europaparlamentet.

Valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och valen ska vara fria, hemliga och direkta.

  • Allmän rösträtt - rösträtten beror endast på sådana krav som folk i allmänhet kan uppfylla, dvs. ålder, medborgarskap och bostadsort.
  • Lika rösträtt - alla väljare har lika rätt att påverka valresultatet, dvs. en röst per person.
  • Fria val - ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på.
  • Hemliga val - väljaren är inte tvungen att visa eller tala om hur han eller hon röstat.
  • Direkta val - väljarna utser direkt de som sitter i t.ex. riksdagen eller kommunfullmäktige - de är direktvalda av folket.

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige infaller den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästkommande val är:

  • 9 september 2018

 

Val till Europaparlamentet Val till Europaparlamentet infaller vart femte år. Senaste valet var 25 maj 2014.

 


 

Vallokaler (för röstning på valdagen)

 

 

Valdistrikt

 

 

Lokal

 

 

Storfors centrala

 

 

Vargbroskolan

 

 

Bjurtjärn

 

 

Bjurtjärns skola

 

 

Lungsund

 

 

Lungsunds församlingshem

  

Röstningslokal (för förtidsröstning)

 

 

Valdistrikt

 

 

Lokal

 

 

Samtliga

 

 

Kommunhuset

 

Kontakt

Storfors kommun
storfors.kommun@storfors.se

Kanslichef
Oskar Eklöf
0550-651 03

 

Politiskt ansvar
Valnämnden

Länkar

Senast publicerad av Kristina Elmström 2018-04-10