Fiber på landsbygden

Fiberutbyggnad på landsbygden sker genom ett projekt i samverkan med Kristinehamns och Filipstads kommuner, IP-Only och byNet. Hela kommunens yta är indelad i fiberområden. Fiberföreningar behöver inte bildas men genom grannsamverkan kan tillräcklig efterfrågan uppnås för att kunna starta byggnation i ett fiberområde. Bidrag från Landsbygdsprogrammet som söks av IP-Only krävs för att kunna bygga. Alla inom ett fiberområde kommer att erbjudas att välja att ansluta sig. Priset för en anslutning är 19 900 kr monterat och klart. Du betalar först när inkopplingen är klar och det finns möjlighet att dela upp betalningen på upp till fem år (ca 420 kr/mån).

IP-Only Värmlands hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du hitta mer information, frågor och svar mm.

Området öster och sydost om Storfors tätort (fiberområde Storfors Sydost, se bild nedan) kommer att byggas under 2018.

Det stora fiberområdet i västra delen av kommunen (Lundsberg, Lungsund, Kungsskogen, Bjurbäcken ) samt Stockviken och Nässundet planeras att byggas under 2019.

I Storfors kommun finns sedan tidigare Bjurtjärns Fiber. De driver sitt projekt i egen regi och berörs inte av ovanstående projekt.


Kontakt

Bredbandsamordnare för Storfors, Filipstad och Kristinehamn
Björn Kjerrulf
Tel: 0550 - 880 36

Senast publicerad av Björn Kjerrulf 2018-01-24