Fiber på landsbygden

Fiberutbyggnad på landsbygden sker genom ett projekt i samverkan med Kristinehamns och Filipstads kommuner, IP-Only och byNet. Hela kommunens yta är indelad i fiberområden. Fiberföreningar behöver inte bildas men genom grannsamverkan kan tillräcklig efterfrågan uppnås för att kunna starta byggnation i ett fiberområde. Bidrag från Landsbygdsprogrammet som söks av IP-Only krävs för att kunna bygga. Alla inom ett fiberområde kommer att erbjudas att välja att ansluta sig. Priset för en anslutning är 19 900 kr monterat och klart. Du betalar först när inkopplingen är klar och det finns möjlighet att dela upp betalningen på upp till fem år (ca 420 kr/mån).

Så här går det till:

- Lokala projektgrupper startas i fiberområdet
- Genom grannsamverkan informeras boende, informationsmöten anordnas mm
- IP-Only skickar ut säljbrev till samtliga hushåll, fritidshusägare m.fl. inom området.
- När tillräckligt många beställningar kommit in kan projektet startas.

IP-Only Värmlands hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du hitta mer information, frågor och svar mm. Där kan du också beställa när du fått ett säljbrev från IP-Only (även om du hittar din adress nu måste en kampanj vara startad i ditt område för att du ska kunna göra en beställning, dvs du ska ha fått ett säljbrev från IP-Only).

I området öster och sydost om Storfors tätort (fiberområde Storfors Sydost, se bild nedan) har en säljkampanj genomförts. Detta område har beviljats bidrag från Landsbygdsprogrammet. För det stora fiberområdet i västra delen av kommunen kommer bidrag att sökas under Q1 2017. Stockviken ingår i ett fiberområde som innefattar bl.a. Nässundet, Bergsjö. Även här kommer bidrag att sökas. Andra möjligheter till medfinanisering undersöks för att komma igång även i dessa områden.

I Storfors kommun finns sedan tidigare Bjurtjärns Fiber. De driver sitt projekt i egen regi och berörs inte av ovanstående projekt.


Kontakt

Bredbandsamordnare för Storfors, Filipstad och Kristinehamn
Björn Kjerrulf
Tel: 0550 - 880 36

Senast publicerad av Björn Kjerrulf 2017-02-22