Bredband och IT

Här hittar du information om bredband i Storfors kommun. Här finns användbar information för fiberföreningar, information om mobil kommunikation samt svar på de vanligaste frågorna kring t.ex. fast och mobilt bredband.

Region Värmland har tagit fram en bredbandsstrategi som har som mål att 100% av Värmlands hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. Nu börjar arbetet med att uppnå denna målsättning i Storfors kommun.

Här hittar du vanliga frågor och svar om fiberPDF.

Frågor och svar om 5Glänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i NyTeknik.

2016-12-19 Regeringens bredbandsstrategi

Alla ska ha tillgång till bredband i regeringens nya bredbandsstrategilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2016-12-09 Vad händer med fiberutbyggnaden?

I fiberområde Storfors Sydost förlängs försäljningen till 2017-01-31. Beslut om projektstart har fattats, så det blir alltså av! För områden i västra delen av kommunen (Lundsberg, Lungsund, Kungsskogen, Bjurbäcken) kommer bidrag att sökas i nästa bidragsomgång under första kvartalet 2017. Detsamma gäller även för Stockviken. Ytterligare bidragspengar kommer också att skjutas till av regeringen under nästa år. När bidrag beviljats kommer IP-Only att skicka ut säljbrev till alla fastighetsägare i de aktuella fiberområdet. I takt med att IP-Only bygger ut sitt nät (helt nytt nät) kommer även företag att kunna ansluta sig.

2016-11-25 Fråga om fiber på Centrumfesten 6/12

Kommunens bredbandssamordnare och projektledare på byNet kommer att vara på plats i kommunhuset för att svara på frågor om bredband och fiberutbyggnaden.

2016-09-05 Erbjudande i fiberområde Storfors Sydost

IP-Only kommer den närmaste veckan att skicka ut säljbrev till boende i området ost och sydost om Storfors tätort.

2016-09-01 I radion om nerläggningen av kopparnätet
Här kan du lyssna på Plånboken i SR P1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som handlar om nerläggningen av kopparnätet.

2016-08-25 Försäljning startar i september i fiberområde Storfors SO

IP-Only kommer att skicka ut säljbrev till hushållen i området öster och sydost om Storfors i början av september.

2016-06-13 Fiber till företag och hyreshus

IP-Only hade 8 juni ett informationsmöte i Kulturhuset om fiber till företag och flerfamiljshus i Storfors. Det finns efterfrågan från företag men tyvärr var deltagandet på mötet lågt. För intresseanmälan för en fiberanslutning till ditt företag eller hyreshus, kontakta Hanna Dahlström, IP-Only, hanna.dahlstrom@ip-only.se, 070-255 14 47.

2016-05-31

Nu tas nästa steg i fiberutbyggnaden i de områden som har fått bidrag i första ansökningsomgången. Bjurtjärns fiber har kommit igång och i området Storfors SO har planeringen påbörjats. Ett erbjudande från IP-Only kommer att skickas ut till fastighetsägare i området Storfors SO runt 20 augusti.

Efter sommaren kommer vi att jobba vidare med de områden som inte fått bidrag för att komma igång även i dessa (väster om Storfors tätort inkl. Lundsberg, Lungsund, Bjurbäcken, Kungsskogen m.fl. platser).

2016-04-14 Bidrag till fiber

Nu har äntligen besked om bidrag till utbyggnad av fibernät på landsbygden kommit. För Storfors kommuns del beviljades bidrag till Bjurtjärns Fiber och området söder och öster om Storfors tätort (Storfors SO), totalt drygt 10 miljoner kr.

Utfallet blev tyvärr sämre för de västra delarna av kommunen, men bidrag för dessa kommer att sökas i nästa bidragsomgång som blir under hösten. byNet/IP-Only som i samverkan med kommunen ska bygga ut fiber på landsbygden, kommer även att titta på alternativa lösningar, annan medfinansiering mm för de områden som inte kom med i den första bidragsomgången. Så vår målsättning är fortfarande att komma igång med utbyggnad i hela kommunen.

2016-02-22 Projektstart fiberutbyggnad

Projektet för att bygga fiber på landsbygden i Storfors kommun tillsammans med IP-Only och byNet är startat. byNet, som kommer att genomföra utbyggnaden på landsbygden, har byggt upp en lokal projektorganisation. byNet tillsammans med kommunens bredbandssamordnare besöker lokala arbetsgrupper för att få igång arbetet i kommunens alla områden. Informationsmöten för boende kommer att anordnas. Läs mer på Fiber på landsbygden.

2015-11-02 Uppstartsmöte för fiberprojektet
På måndagkvällen hölls ett uppstartsmöte för personer som är aktiva i fiberföreningar, byalag och arbetsgrupper. byNets projektledare informerade och svarade på frågor. Ca 20 personer deltog. För att kunna bygga fibernätet krävs att tillräckligt många är intresserade. Genom grannsamverkan kan man påverka tid för byggstart. Under november kommer möten för lokala arbetsgrupper att anordnas, senare följer informationsmöten för boende.

2015-10-20 Fibersatsning i Östra Värmland
Kommunen presenterade 12/10 sitt samarbete med Kristinehamns och Filipstads kommuner, IP-Only och byNet för utbyggnad av fiber till alla - i tätort och på landsbygden. Detta väcker naturligtvis många frågor: när, kostnad, hur osv. Kommunens bredbandssamordnare kommer tillsammans med byNet att anordna ett informationsmöte 2 november kl 18:30 på Kulturhuset i Storfors. I första hand kommer personer som är aktiva i föreningar, arbetsgrupper och liknande bjudas in till detta möte. Senare kommer lokala informationsmöten att anordnas för boende. Bjurtjärns Fiberförening som kommit långt med sitt fiberprojekt påverkas inte.

Här kan du läsa mer om fibersatsningen.

2015-10-13 Telia annonserar nästa fas i nerläggningen av kopparnätet
Nästa år börjar fas 2 i nerläggningen av kopparnätet för att ersättas med fiber och mobila nät. Läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Kontakt

Bredbandsamordnare för Storfors, Filipstad och Kristinehamn
Björn Kjerrulf
Tel: 0550 - 880 36 (tis - tors)


Senast publicerad av Björn Kjerrulf 2017-01-03