Logotype för Storfors kommun

Kvinnojour

Storfors kommun har samverkan med Kvinnojouren i Filipstad.

Behöver du någon att prata med?
Är du psykiskt eller fysiskt misshandlad eller hotad?
Ta då kontakt med kvinnojouren!
Vi kan ge dig stöd, råd och hjälp utifrån dina egna önskemål. Du får vara helt anonym och vi som arbetar inom kvinnojouren har naturligtvis tystnadsplikt.

Måndag till fredag kl. 09.00-15.00, kan du tala med vår jourassistent på telefon 0590-122 21.
När kontoret är stängt, turas ideellt arbetande jourkvinnor om att svara både vardagar kl. 18.00 - 22.00 och helger 09.00 - 21.00 på 070-663 12 40.
Övriga tider ring polisen 114 14 eller i akuta situationer 112.

Vi förfogar över en 4-rumslägenhet och kan ta emot 2 familjer samtidigt, i nödläge någon mer. Kvinnor som kommer från Filipstad eller Storfors betalar 150 kr/familj och dygn.
Värmlands samtliga kvinnojourer har enats om att ta ut en avgift på 600
kr/dygn för kvinnor som kommer från någon annan kommun än deras egen.
För kvinnor som betalar själva kan en avbetalningsplan göras. Vi tar inte
betalt för barnen från Filipstads och Storfors kommuner, men tar 150 kr för varje barn 0-5 år och 5-18 år 300 kr från annan kommun.

Du får själv laga din mat, städa, samt stå för dina inköp. Vågar du inte gå ut och handla hjälper vi dig med det. Om du vill följer vi med dig till sjukhus, polis, socialförvaltningen eller liknande.

Tyvärr kan vi inte ta emot missbrukare eller psykiskt sjuka, eftersom vi inte har den kompetens som behövs.

Vi tror på dig!

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa och stödja misshandlade och hotade kvinnor och barn.

Kvinnor som är intresserade av att engagera sig ideellt, kan kontakta oss på tel. 0590-122 21. Vi har regelbundet återkommande kostnadsfria utbildningar för blivande jourkvinnor.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Vi har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du vill tala med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga om. Vår uppgift är att lyssna och ge dig professionellt stöd. Hos oss kan du få praktiska råd så att du kan förändra din nuvarande situation och ta dig vidare. Vi som tar emot ditt samtal är socionomer eller sjuksköterskor med vana att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. Vi har tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym. Du säger bara det du själv vill och orkar.

Senast publicerad av Kristina Elmström