Logotype för Storfors kommun

Psykisk ohälsa

Har du eller i någon i din närhet behov av att få vård eller stöd på grund av psykisk ohälsa?

Vårdcentralen är oftast det första steget för stöd och hjälp och därifrån kan man sedan få komma vidare till specialistvård inom psykiatrin om behovet inte kan tillgodoses inom primärvården.

Hos Individ- och familjeomsorgen kan du också ansöka om stöd ifall du har en psykisk ohälsa eller en psykisk funktionsnedsättning. Om det efter utredning visar sig att du har behov som inte kan tillgodoses inom vården kan boendestöd, kontaktperson eller stödsamtal vara exempel på möjliga insatser.

Du kan också bli erbjuden upp till fem råd- och stödsamtal utan att bli registrerad eller journalförd. Samtalen syftar till att vara stödjande, rådgivande och/eller förändringsinriktade och kan utgöra en grund för eventuell kontakt med vården.

Här kan du anmäla intresse för råd- och stödsamtal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du ett akut behov av vård avseende din psykiska hälsa?
Kontakta Psykiatrisk akutmottagning Karlstad:
Telefon 010-8319840 Växelnummer 010-8315000.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgsenheten (IFO)

E-post: ifo@storfors.se
tel. 0550-651 00

Säkrast når du oss på våra telefontider:
mån, tis, tors, fre 08.30-09.30 eller ons 13.00-14.00

Faxnummer: 0550-600 12

 

Senast publicerad av Sofia Axén