Logotype för Storfors kommun

VAD ÄR MEDLING?

Medling är ett möte mellan dig som begått ett brott och personen som du har
utsatt för brott. Tillsammans med en medlare får ni båda en chans att prata om
brottshändelsen och hur ni har upplevt den. Målet med medling är att minska de
negativa följderna av brottet. Forskning visar att medling har positiva effekter för
båda parter.
Medlaren är opartisk och ser till att mötet sker tryggt och säkert.
Medling vänder sig till gärningspersoner som är under 21 år och har begått samt
erkänt ett brott. Det finns ingen åldersgräns för den som blivit utsatt för brottet.

Mötet är helt frivilligt och kostnadsfritt.

 


FÖR DIG SOM BEGÅTT BROTT

Det är modigt att möta den du har utsatt för brott. Genom att ställa upp på medling
visar du att du är en person som är villig att ta ansvar för vad du har gjort.
Du får en chans att förklara dig och be om förlåtelse.
Medling kan också hjälpa dig med hur du i framtiden ska bemöta personen som du
har utsatt för brott.
Polis eller socialtjänst frågar dig om du vill att en medlare kontaktar dig.
En medlare hör av sig till dig och ni bestämmer tid för ett första möte. Vid det första
mötet träffar du bara medlaren. Om du vill får du gärna ta med en närstående.
Om du väljer att fortsätta med medlingen efter första mötet, hör medlaren av sig till
den du utsatt för brott. Om den personen går med på medling bestäms ett möte
mellan er tillsammans med medlaren.
På mötet får båda parter berätta om brottshändelsen och vad konsekvenserna har blivit. Ni kan gärna bestämma hur ni vill ha det mellan er i framtiden.FÖR DIG SOM BLIVIT UTSATT FÖR BROTT

Det är starkt att möta den som har utsatt dig för brott. Vid en medling ges du
möjlighet att ställa de frågor som du har.
Du får också möjlighet att berätta för gärningspersonen hur du upplevt brottet och
vilka konsekvenser det inneburit för dig. Detta kan hjälpa till att minska eventuell
rädsla och otrygghet och leda till ökad förståelse.

Polis eller socialtjänsten frågar gärningspersonen om hen vill bli kontaktad av en
medlare. En medlare hör i så fall av sig och bestämmer tid för ett möte dem emellan.
Om den som begått brottet vill fortsätta med medlingen, tar medlaren på samma
sätt kontakt med dig som blivit utsatt för brottet. Du får då möjlighet att boka ett
enskilt möte med medlaren.
Går du med på medling bestäms en tid för möte mellan dig och gärningspersonen
tillsammans med medlaren.
På mötet får båda parter berätta om brottshändelsen och vad konsekvenserna har blivit. Ni kan också bestämma hur ni vill ha det mellan er i framtiden.


Länkar

Senast publicerad av Maria Ås