Vandring

Det finns ett antal kortare och längre vandringsleder i Storfors med omnejd. Här nedan beskriver vi de flesta. Alla lederna utom Lungälvsleden röjdes och gjordes iordning 2018.

Järnsjöleden är den nyaste av våra leder. Den sträcker sig från Bjurbäckens slussar, över Lungälvsmossen, längs Storlungen, passerar Lungsund och Lundsberg och fortsätter att slingra sig ända ner till Hytte och Norsbäcks kanal där Järnleden startar.

Rövarleden har två olika sträckningar. Man kan vandra 13, 14 eller 17 kilometer beroende på vilken sträckning man väljer. Det finns också skjutsservice från Badsta Camping eller Slusscaféet - för den som vill parkera bilen och vandra åt ett håll.

Lårhöjdsleden går mellan Badsta camping och Hättsjön. I fina Lårhöjdsstugan kan man fika och även sova över med egen utrustning.

Åsjöleden från anslutningen till Lårhöjdsleden och ner till hembygdsgården Börje i Åsjöhyttan.

En kortare led (8 km) finns mellan Badsta Camping och Lungsund. Detta är en cykelled, men den går naturligtvis bra att promenera också. leden passerar vackra Masmästarmossen är delvis spångad.

Lungälvsleden är avstängd. Skicket kan inte garanteras.


Järnleden, som sköts av Kristinehamns kommun, är en certifierad Värmlandsled och ska vara i fint skick.


Cykelled mellan Storfors och Lungsund

Led för cykel eller vandring mellan Badsta Camping och Lungsund. Passerar vackra Masmästarmossen. Går på cykelväg, asfalt, grusväg, spångar.

Skiss och information finns härPDF


Rövarleden östra
Börjar vid Badsta Camping och löper fram till Bjurbäcken på stigar och grusvägar. Norr om Bjurbäcken ligger rövarkulorna där klippformationer bildat flera grottor. En kilometer norr om grottorna passeras en lägerplats med vindskydd. Leden är 14 kilometer lång. Man kan också välja att gå upp till Hornkullens silvergruvor. Då blir hela sträckan 17 kilometer.

Information om Rövarleden, skiss och beskrivning för utskrift finns härPDF


Rövarkulorna
Det finns en genväg för att enkelt ta sig till Rövarkulorna med barnen. Genom att åka bil nästan ända fram på en mindre grusväg blir promenaden knappt en kilometer. En kilometer upp för berget finns en grillplats med vindskydd.

Information om Rövarleden, skiss och beskrivning för utskrift finns härPDF


Rövarleden norra
Ansluter till Rövarleden östra vid Ulverudshöjden (vindskyddet ovanför Rövarkulorna). Därifrån blir det först nerför och sedan uppåt för den som vandrar norrut. Varierande skogsstigar och små grusvägar. Målet är Hornkullens silvergruvor med guidning och ett café. Ett alternativ är att istället vandra hela sträckan från silvergruvorna till Bjurbäckens slussar. Leden går då mer nerför än uppför och det är en behaglig vandring på cirka fyra timmar (ungefär 13 kilometer).

Information om Rövarleden, skiss och beskrivning för utskrift finns härPDF


Lårhöjdsleden
En slinga som löper över bergsknallarna öster om Badsta Camping. Lårhöjdsstugan står öppen året om och där kan man även rulla ut liggunderlaget och sova över. Kallkälla finns nära stugan.

Skiss över ledens sträckning finns härPDF


Åsjöleden
Löper mellan Lunedet och Lårhöjds-stugan. Leden är sjönära - passerar åtta sjöar/tjärnar med möjlighet till bad i Trettondetjärnen. Leden går också över flera höjder med vacker utsikt. Hela leden är 26 kilometer och passar för två dagar.
OBS! Renovering av leden pågår under sommaren 2017.

Skiss över leden finns häröppnas i nytt fönster

Beskrivning av leden finns häröppnas i nytt fönster


Lungälvsleden är avstängd!

Går mellan Bjurbäckens slussar och Brattforshyttan. Leden följer den slingrande älven genom skogsmark. Naturskyddade, vackra raviner i Brattforshyttan. OBS! Statusen på denna led är oklar. Det kan finnas broar som inte är renoverade vilket gör det svårt eller omöjligt att ta sig vidare.


Kanalpromenad
Med utgångspunkt från Bjurbäckens slussar finns en lättvandrad led längs kanalbanken. Efter två och en halv kilometer når man Källfallets sluss och den som vill ta sig vidare fram till Asphyttans sluss kan promenera en dryg kilometer efter landsvägen med utsikt över sjö och ängar. Badplats vid Asphyttan.

Karta och beskrivning finns härPDF


Tätortsnära promenader
I centrum finns elljusspåret med längderna 1500 och 2500 meter. Här finns också en 5-kilometersslinga över Häggdrågen. Vid Stegelvikshöjden finns två leder, ca 3 km och 5 km. Vid Berghöjden finns det två kortare leder.

I tätorten finns också Hälsans stig.


Järnleden
På Järnleden (som sköts av Kristinehamns kommun och är en certifierad Värmlandsled) följer du järnets väg från Hytte i Storfors (nära Nässundets station) till Vänern i Kristinehamn. Du vandrar genom ett varierat landskap förbi små tjärnar, över myrmarker, genom skog och betesmark och längs gammal landsväg. Den omgivande skogen är mestadels barrskog med en del lövträd.
Mer information om Järnleden finns härPDF


Cykelled över Masmästarmossen.

Trettondetjärnen längs Åsjöleden.

Trettondetjärnen längs Åsjöleden.

Kulturområdet i Bjurbäcken.

Kulturområdet i Bjurbäcken.

Kontakt

Länkar

Översiktskarta över lederna i Storfors

Klicka på bilden för större format

Järnsjöleden

Karta

Rövarleden

Framsida folder Rövarleden

Klicka på skissen för större format.

Grillplats på Ulverudshöjden längs Rövarleden.

Grillplats på Ulverudshöjden längs Rövarleden.

Lårhöjdsleden

Klicka på skissen för större format.

Rastplats nära Lårhöjdsleden.

Rastplats nära Lårhöjdsleden.

Cykelled mellan
Storfors och Lungsund

Klicka på bilden för större format.

Hälsans stig

Senast publicerad av Kristina Elmström 2019-04-23