Logotype för Storfors kommun

Lungsunds utvecklingsgrupp, LUG

Verksamhet: Föreningen har till syfte att främja samarbetet mellan på orten verkande företag, föreningar och kyrkor samt att anordna minst ett gemensamt arrangemang per år.

Föreningen är inte tänkt för enskilda personer

Kontakt: Ordförande Elsie Schwab Hollsten

Telefon: 072 528 88 63

E-post: elsie.schwab.hollsten@svenskakyrkan.se

Webbsida: https://storforsforeningarna.se/lug/ Länk till annan webbplats.

Tillbaka till föreningsregistret>

Senast publicerad av Kristina Elmström