Logotype för Storfors kommun

Filipstads Bergslags Kanal

Verksamhet: Äga och förvalta kanalerna vid Bjurbäcken och Asphyttan med därtill hörande slussar, byggnader och mark. Driva anläggningarna som turisttrafikled.

Kontakt: Mikael Lloyd Gregaard

Telefon: 070-6363095

E-post: slussarna@bergslagskanal.se

Webbsida:

Tillbaka till föreningsregistret>

Senast publicerad av Kristina Elmström