Logotype för Storfors kommun

Psykisk ohälsa

Har du eller i någon i din närhet behov att få vård på grund av psykisk ohälsa? Vårdcentralen är oftast det första steget för stöd och hjälp och därifrån kan man sedan få komma vidare till specialistvård inom psykiatrin om man behöver. Hos Individ- och familjeomsorgen kan du ansöka om stöd och hjälp i form av kontaktperson samt samtalsstöd hos en socialsekreterare.

Här kan du läsa mer om kontaktperson>

Ansökan om insats

Om du har behov av någon insats utifrån din psykiska hälsa, kan du göra en ansökan på individ- och familjeomsorgen. Socialsekreteraren utreder och beslutar om du har behov av det stöd du har sökt.

Kontakter (Utöver IFO):

Tfn till psykiatriska akutmottagningen i Karlstad,
Telefon
054 - 61 56 03 Växelnummer 054 - 61 50 00.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgsenheten (IFO)

E-post: ifo@storfors.se
tel. 0550-651 00

Säkrast når du oss på våra telefontider:
mån, tis, tors, fre 08.30-09.30 eller ons 13.00-14.00

Faxnummer: 0550-600 12

 

Senast publicerad av Kristina Elmström