Logotype för Storfors kommun

Hot och våld

Våld i nära relationer

Att vara utsatt för hot, våld eller kränkningar i hemmet är en svår situation men tyvärr inte ovanlig. Det behövs hjälp för att bryta mönstret.

Känner du dig otrygg hemma, isolerad, kontrollerad eller måste du gå på tå för att undvika bråk? Våldet kan ha många olika former men är alltid skadligt för alla som finns i dess närhet.

Är du orolig att någon kan se att du tittat på den här hemsidan? Om du har en nyare version av din webbläsare kan du under "Verktyg" i menyraden hitta "Starta privat surfning". Använder du detta sätt att surfa på så går det inte att se vilka sidor du besökt. En annan lösning är att rensa "cache-minnet" innan du stänger ner din webbläsare.

Rådgivning och stöd

Socialsekreterare med god kompetens kan inledningsvis hjälpa till. En viktig fråga att ställa är hur farligt är det för dig att fortsätta leva kvar i relationen? Inom socialtjänsten gäller tystnadsplikt.

Ekonomisk hjälp

Om du utsatts för våld eller hotas av någon som du levt eller lever tillsammans med behövs ibland ekonomisk hjälp för att reda ut en akutsituation.

Skyddat boende

Om det finns risk för fortsatt våld kan det vara aktuellt med ett nytt tillfälligt boende för att den som hotar inte skall kunna ta kontakt.

Se länkar till höger för kvinnor och män som utsätts för hot och våld i nära relation.

Stöd till barn

Barn som upplevt eller som utsatts för våld kan behöva få prata med någon utanför familjen och då kan socialtjänsten ge ett första stöd.

Våldsutövaren

Den person som utövar våld mot andra har ansvar för sina våldshandlingar. Den som utövar våld i en relation behöver hitta nya, bättre sätt att hantera negativa och aggressiva känslor. För att bryta ett destruktivt och våldsamt beteende kan det behövas ett professionellt stöd.

Du som våldsutövare kan kontakta olika hjälpjourer för stöd och hjälp, se länkar till höger på sidan.Kontakt

Individ- och familjeomsorgsenheten (IFO)

E-post: ifo@storfors.se
tel. 0550-651 00

Säkrast når du oss på våra telefontider:
mån, tis, tors, fre 08.30-09.30 eller ons 13.00-14.00

Faxnummer: 0550-600 12

 

Senast publicerad av Kristina Elmström