Logotype för Storfors kommun

Bostadssocialt kontrakt

En kommuninvånare kan ansöka om bostadssocialt kontrakt, på individ och familjeomsorgen, om de av olika anledningar inte har ett boende.

För att ansöka om bostadssocialt kontrakt krävs att du innan ansökan har försökt att få en bostad på egen hand. Du ska ha sökt flera bostäder och fått nej från samtliga för att eventuellt kunna bli beviljad ett bostadssocialt kontrakt.

Förekommer hyresskulder måste du även ha gjort upp en avbetalningsplan med den hyresvärd/ det hyresbolag där du innehar din/dina hyresskulder. Detta för att du eventuellt ska kunna bli beviljad ett bostadssocialt kontrakt.

En ansökan kan göras till individ- och familjeomsorgen där en handläggare gör en utredning för att göra en bedömning gällande ditt behov av insatser.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgsenheten (IFO)

E-post: ifo@storfors.se
tel. 0550-651 00

Säkrast når du oss på våra telefontider:
mån, tis, tors, fre 08.30-09.30 eller ons 13.00-14.00

Faxnummer: 0550-600 12

Länkar


Senast publicerad av Sofia Axén