Verksamhetsbeskrivning

Vi vet att våldsutsatthet förekommer i alla åldrar oavsett socioekonomisk tillhörighet, etnicitet, kulturell eller religiös bakgrund, funktionsvariation samt könsöverskridande identitet och sexuell läggning.

Vi välkomnar alla som identifierar sig som kvinna.

Syftet med Solforsen är att stödja enskilda kvinnor som söker skydd och stöd från närståendes våld, att tillfälligt ge skydd i en akut situation.

Vi välkomnar alla kvinnor och barn och strävar efter att öka säkerheten och tryggheten för de våldsutsatta samt att stödja den skyddsökande i processen att skapa sig en självständig tillvaro.

Solforsen är ett kommunalt drivet skyddat boende som bedrivs med trygghet och tillgänglighet i fokus. Solforsen är bemannat dygnet runt med personal på plats, året runt av anställd personal. Vi uppfyller socialstyrelsens rekommendationer för skyddat boende.

Placering på Solforsen sker efter socialtjänstens beslut. Vi välkomnar kvinnor från hela landet och mottagning kan ske dygnet runt. Solforsen tar inte emot kvinnor med aktivt missbruk.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

Föreståndare

0550-651 58

Solforsen: 070-673 50 85 (dygnet runt)

Maila oss gärna via E-post: 
solforsen@storfors.se

Senast publicerad av Minna Rudnick 2020-09-28