Trygghet och säkerhet

Solforsen är en låst verksamhet för att obehöriga inte ska kunna tillträda. Det finns trygghetslarm som kopplas direkt till larmcentral. Byggnaden har ett yttre skalskydd i form av förstärkning av fönster och dörrar samt dörr larm.

Solforsens skyddade boende bedrivs i en och samma byggnad.

Personal håller säkerhetssamtal tillsammans med den skyddsökande, information om vikten av säkerhetstänk: Att ej röja vistelseadress till någon, stänga av sociala medier, byta telefon/telefonnummer, adressändra mm. I säkerhetssamtalet inkluderas även de medföljande barnen. Säkerhetsåtgärder, hot- och riskbedömning, uppdateras ständigt då ny information kan tillkomma som kan påverka hotbilden.

 

Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

Föreståndare
072-147 01 23

Solforsen: 070-673 50 85 (dygnet runt)

Maila oss gärna via E-post: 
solforsen@storfors.se

Senast publicerad av Minna Rudnick