Om oss

Solforsen är ett kommunalt drivet skyddat boende som bedrivs med trygghet och tillgänglighet i fokus. Solforsen är beläget i region mitt. Solforsen är bemannat dygnet runt av anställd personal på plats. Vi uppfyller socialstyrelsens rekommendationer för skyddat boende. Mottagning kan ske dygnet runt, vid behov kan hämtning och transport ordnas.

Personalen på Solforsen har erfaren samt utbildad personal med kunskaper inom området våld, kunskaper om vilka insatser som visar positiva resultat samt har förmågan att praktiskt tillämpa dessa kunskaper. Personalen har erfarenhet kring av att arbeta med människor som befinner sig i krissituation och har kännedom om vad processen att lämna våldsutsatthet innebär. Kunskap om arbete med barn som bevittnat våld finns.


Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

Enhetschef
0550-651 96

Föreståndare
0550-651 58

Maila oss gärna via E-post: 
solforsen@storfors.se

Senast publicerad av Minna Rudnick 2020-03-04