Placering


Placering på Solforsen sker efter socialtjänstens beslut. Vi välkomnar kvinnor från hela landet och mottagning kan ske dygnet runt. Solforsen tar inte emot kvinnor med aktivt missbruk.

Är du privatperson och behöver snabb hjälp kontakta socialtjänsten i din kommun, kvinnojouren eller ring 112.

Inför varje placering genomför vi en placeringsutredning för att säkerställa att vi kan tillgodose de individuella behoven. Solforsen upprättar en genomförandeplan tillsammans med den skyddssökande, utifrån den placerande socialtjänstens vårdplan. Genomförandeplanen ska tydliggöra för den skyddssökande, socialnämnden och det skyddade boendet vad som ska göras, av vem, när och hur.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

Enhetschef
Minna Rudnick
0550-651 96

Föreståndare
Jenny Böving
0550-651 58

Solforsen: 070-673 50 85 (dygnet runt)

Maila oss gärna via E-post: 
solforsen@storfors.se

Senast publicerad av Minna Uusimäki Rudnick 2019-09-05