Barn på Solforsen

Som barn hos oss på Solforsen räknas alla under 18 år, oavsett kön. Barn som bevittnat våld kan få bestående känslomässiga problem om inte både barn och föräldrar får stöd genom rätt insatser. När en vuxen skyddsbehövande med barn placeras på Solforsen lägger vi ett stort fokus på barnet och föräldraskapet. Vårt mål är att barnen ska känna sig trygga och sedda. Vi erbjuder stödsamtal till såväl den skyddsbehövande som barnet. Pedagogisk barnverksamhet bedrivs av en anställd barnsamordnare som har ett övergripande ansvar kring barnens situation.

Vi uppmuntrar till regelbunden samverkan med socialtjänsten.

På Solforsen finns vana att arbeta utifrån BBIC.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

Enhetschef
0550-651 96

Föreståndare
0550-651 58

Solforsen: 070-673 50 85 (dygnet runt)

Maila oss gärna via E-post: 
solforsen@storfors.se

Senast publicerad av Minna Rudnick 2020-03-04