Kroppavägen 5

Kroppavägen 5 är ett särskilt boende för människor med stora omvårdnadsbehov. Här finns 20 lägenheter för permanent boende. Kroppavägens vårdboende är uppdelat på två våningar och våning ett nås via entréplan och våning två via trapp eller hiss och där finns vård personal dygnet.

Här bor kunden i en mindre lägenhet som har kombinerat sov- och vardagsrum samt egen dusch och toalett. I många av rummen finns det även kokplatta, mindre kylskåp och diskbänk för enklare matlagning. När kunden flyttar till Kroppavägen 5 får denne ta med sig sina egna möbler. Säng och enkel madrass ingår i hyran som grundutrustning

Plats där erbjuds efter att den enskilde fått ett beslut på detta av kommunens biståndshandläggare. När man flyttar in skrivs kontrakt på lägenheten med Stiftelsen Björkåsen.

Besökstider
Fria besökstider, men vi ser helst att man inte kommer på besök allt för sent på kvällen.

Kontaktpersoner
Vid inflyttning på boendet utses två av undersköterskorna till kontaktpersoner. Dessa är till för att säkerställa den boende och närståendes rätt till inflytande och information. Kontaktpersonen ska också fungera som en länk mellan kunden, närstående och verksamheten. Det är kontaktpersonen som ska föra information vidare till sitt arbetsteam om förändringar och annan fakta som kan beröra eller påverka den boende.

Vårdtagarmöte
Var femte vecka har boendet vårdtagarmöte där olika professioner , vilka har en vårdrelation till alla kunder och har en genomgång av alla kunders vård och omsorgsbehov. Detta för att kvalitetssäkra vår vård och omsorg.


Kostnader
Kunden betalar hyra för sin lägenhet, och utöver det betalar kunden även för mat och omsorg. Personal finns alltid tillgänglig dygnet runt på kommunernas skärskilda boendeformer. Kommuns avgiftshandläggare kan hjälpa till vid frågor.


Telefonnummer: Se högerspalten

 

Kontakt

 

Enhetschef
Anna Thyberg
0550-652 61


Undersköterskor

0550-652 64, 652 95

 

Avgiftshandläggare
Nina Karlsson
0550-65153

 

Senast publicerad av Kristina Elmström 2017-03-02