Rehabilitering och Habilitering

Rehabilitering innebär att man tränar upp olika funktioner och förmågor efter en skada eller sjukdom. Habilitering innebär att man tränar för att bibehålla eller förbättra en medfödd skada eller sjukdom.

Landstinget i Värmland och Storfors kommun har ett delat ansvar för rehabilitering/habilitering till dig som bor i Storfors.

Landstingets ansvar

Landstinget har ansvar för akut och specifik behandling och rehabilitering / habilitering på sjukhus, mottagning / poliklinik och dagrehabilitering.

Det är Landstinget som har huvudansvaret för barnhabiliteringen och vuxenhabiliteringen.

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar för hemrehabilitering och habilitering i hemmet.

Hemrehabilitering innebär att du får bedömning, behandling, träning och hjälpmedel så att din vardag fungerar så bra som möjligt.

Hemrehabilitering utförs av arbetsterapeut, sjukgymnast, rehabassistent eller omvårdnadspersonal.

Kontakt

Sjukgymnast/Fysioterapeut
Karin Zeitelberg
0550-652 82

Arbetsterapeut
Christer Brolin
0550-652 77

Senast publicerad av Kristina Elmström 2018-12-14