Aktiviteter

Match2Job


Match 2Job är ett projekt, med finansiering från Europeiska Socialfonden (ESF), för att skapa en snabbare väg till arbete för nyanlända. Deltagande kommuner kommer, tillsammans med Arbetsförmedlingen, att göra en gemensam satsning som ska bidra till en effektiv etablering av nyanlända kvinnor och män på arbetsmarknaden. Detta innebär också att man bidrar till att säkerställa värmländska arbetsgivares framtida kompetensförsörjningsbehov.

Projektperioden är 2017-02-15--2020-03-31.

Projektledare är Ninni Andersson 0550-65191

Deltagande kommuner är: Arvika, Storfors, Kil, Karlstad, Hammarö, Filipstad, Torsby och Kristinehamn. Den sistnämnda är också projektägare.


Etablerad i Storfors

Etablerad i Storfors är ett projekt finansierat via Länsstyrelsen. Projektets mål är att via arbetsgivarekontakter samt via vägledning och stöttning av nyanlända individer kunna koppla nyanlända till det lokala näringslivet i ett tidigt skede.

Projektperiod: 2019-08-01-2020-07-31

Projektledare är: Ninni Andersson


Kontakt

Match2Job och Etablerad i Storfors

Ninni Andersson

0550-65195

SFI, Svenska för invandrare

Anders Johannesson
0550- 652 09

Storfors Bibliotek
0550-651 94Senast publicerad av Minna Rudnick 2020-02-06