Aktiviteter

Integrationscoach
Integrationscoach är ett projekt som bedrivs inom kommunen. Syftet är att förbättra integrationen i Storfors. Målet är att ännu fler ska trivas i Storfors och känna sig hemma. En lyckad integration är värdefullt och bidrar till ett bättre samhälle.

Inom integrationcoach projektet bedrivs även en kvinnogrupps aktivitet.

Kommunens integrationscoacher hälsar kvinnor och medföljande barn välkomna till Frikyrkans lokal /Second hand varje tisdag mellan klockan 12:00—16:00

Vi bakar, pysslar, handarbetar och fikar.

En egen lekhörna finns för barnen.

Storfors bovärd 

Bovärd erbjuds till nyanlända/ hyresvärdar som önskar stöttning kring bostadsfrågor.

Prata svenska
Svenska utbildning för asylsökande erbjuds via ett projekt för tidiga insatser. Storfors kommun är projektägare och ABF bedriver utbildningen.

Välkommen till prata svenska utbildning, kulturhuset måndag och onsdag klockan 12,15.

Match2Job
Match 2Job är ett projekt, med finansiering från Europeiska Socialfonden (ESF), för att skapa en snabbare väg till arbete för nyanlända. Deltagande kommuner kommer, tillsammans med Arbetsförmedlingen, att göra en gemensam satsning som ska bidra till en effektiv etablering av nyanlända kvinnor och män på arbetsmarknaden. Detta innebär också att man bidrar till att säkerställa värmländska arbetsgivares framtida kompetensförsörjningsbehov.

Projektperioden är 2017-02-15--2020-03-31.

Projektledare är Monika Karlsson, 0550-65191

Deltagande kommuner är: Arvika, Storfors, Kil, Karlstad, Hammarö, Filipstad, Torsby och Kristinehamn. Den sistnämnda är också projektägare.

Kontakt

ABF, Prata svenska

Jomark Polintan
010-709 97 62

Match2Job

Monika Karlsson
0550-65191

Integrationscoach

Ravi Dissanayake 
070-190 50 82

Integrationscoach-kvinnogrupp

Maria Zettertröm

Storfors bovärd

Jonas Andersson

SFI, Svenska för invandrare

Anders Johannesson
0550- 652 09

Storfors Bibliotek
0550-651 94Senast publicerad av Kristina Elmström 2019-09-17