Ny i Sverige

Att komma till ett nytt land och kultur innebär ofta en förändring i livet för många. Dessa sidor beskriver olika verksamheter i Storfors kommun som rör området Ny i Sverige.

Det finns även länk till länsstyrelsenas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända i Sverige, se högerspalten.

Storfors kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot nyanlända personer med uppehållstillstånd. Huvudansvaret för flyktingmottagandet ligger hos Arbetsförmedlingen som även har det samordnande ansvaret för etableringsinsatserna. Arbetsförmedlingen ser till att den nyanlände vuxne får en etableringsplan. Den sträcker sig över maximalt två år och är en övergripande handlingsplan för den nyanländes väg till egen försörjning. Arbetsförmedlingen beslutar också om rätten till etableringsersättning. Ersättningen betalas ut via försäkringskassan och är prestationsbaserad.

Kommunen har även fortsättningsvis en viktig roll för nyanländas etablering. Det är kommunens ansvar att bosätta de anvisade nyanlända, tillhandahålla svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering, stötta nyanlända med vissa sociala insatser och service samt se till att barnen får utbildning och barnomsorg.

LÄS MER PÅ DESSA SIDOR OM:

Ensamkommande barn

Flyktingmottagande i Storfors

Samhällsorientering för nyanlända

Aktiviteter

 

Senast publicerad av Minna Uusimäki Rudnick 2018-02-23