Hjälpmedel och bostadsanpassning

För att få stöd i vardagen så finns flera hjälpmedel. Du kan också ansöka om att få bostadsanpassning i hemmet.

Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Här finns information om :

Bostadsanpassning

Färdtjänst

Hjälpmedel

Parkeringstillstånd

Trygghetslarm

Kontakt


Länkar


Senast publicerad av Kristina Elmström 2014-10-13