Logotype för Storfors kommun

Ledsagarservice

Insatsen är till för att personen ska kunna ta sig till och från fritidsaktiviteter i närmiljön. 

Ledsagaren som följer med på aktiviteterna är inte skyldig att tillhandahålla egen bil för transport.

Vi rekommenderar färdtjänst eller kollektiva färdmedel.

Senast publicerad av Sofia Axén