Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år


Skolungdomar över 12 år kan få korttidstillsyn utanför hemmet efter skoldagens slut, samt heldagstillsyn på skollov.

Kontakt

Ansökan behandlas av vår LSS-handläggare som utreder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kontakta vår LSS-handläggare för mer information eller ansökan.
Läs mer här>


Kontakt

Enhetschef
Margareta Albért
Tel. 0550-652 55

LSS-handläggare
Annika Haraldsson
0550-651 11

Länkar

Senast publicerad av Kristina Elmström 2019-04-09