Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar

Funktionsnedsatta barn och ungdomar som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar har rätt att bo i annan familj eller i bostad med särskild service.

Kontakt

Ansökan behandlas av vår LSS-handläggare som utreder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kontakta vår LSS-handläggare för mer information eller ansökan. Läs mer här>

Kontakt

Enhetschef
Margareta Albért
Tel. 0550-652 55

LSS-handläggare
Annika Haraldsson
0550-651 11

Länkar

Senast publicerad av Kristina Elmström 2019-04-09