Sekretess

Dina uppgifter som finns inom Vård och omsorg samt Individ och familjeomsorg är skyddade enligt sekretesslagen. Det innebär att all personal inom verksamheten har tystnadsplikt och inte får lämna ut uppgifter om dig till någon utomstående.

Du kan själv lämna samtycke till att sekretessen helt eller delvis upphävs när myndigheter, skola och/eller barnomsorg samverkar i ditt ärende

Du har rätt att ta del av det som skrivits om dig i utredningar liksom rätt att lämna synpunkter på det som skrivits om dig.

Sekretessen gäller inte om myndigheten får kännedom om ett brott som kan ge mer än 2 års fänglese, då har socialtjänsten en anmälningsplikt eller vid pågående brott (2 års fängelse) .  eller vid LVM och LVU (då kan uppgifter hämtas in från skola, sjukvård etc.)Kontakt

Storfors kommun
0550-651 00
storfors.kommun@storfors.se


Senast publicerad av Kristina Elmström